Jézus mondja: „engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket.” (Lk 18,16) A Magyarországi Református Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében a Dunántúli Református Egyházkerület elsõ óvodájának alapkõletételére került sor Nagykanizsán az Úr 2020. esztendejének február havának elsõ péntekén 16 órától.

Az ünnepségen a Nagykanizsai Református Egyházközség presbitériuma nevében Dr. Nemes Pál fõgondnok köszöntötte a megjelenteket, majd Hella Ferenc református lelkipásztor foglalta össze pár mondatban, hogy Isten milyen csodálatosan vezette végig a gyülekezetet az alapkõletétel napjáig.

Nagyon sok küzdelem és sok imádság van a hátunk mögött, s mindvégig megéltük, megtapasztaltuk Isten vezetését, és érezhettük, hogy az Õ áldása velünk, rajtunk van. Ez hihetetlen erõt adott ahhoz, hogy ne álljunk meg, ne adjuk fel. Most hála Neki itt vagyunk!

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igei köszöntõjében arról beszélt, hogy akik keresztyén óvodát építenek azokban ott van az a felelõsségtudat is, hogy az örökkévaló értékek szerint, hitben kell nevelni az utánunk jövõ generációt. Mert nekik is tudniuk kell, hogy ... vannak örök értékek, van biztos irány, az életünk pedig valahonnét valahová tart, és mindig lehet más emberré lenni, újjászületni, s nemcsak magunknak élni.

Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ örömének adott hangot, hogy Nagykanizsa és térsége ismét gazdagodik valamivel, ráadásul egy új óvodával, egy lélekkel teli intézménnyel, amely a jövõbe tekintõ optimizmust szimbolizálja.

Balogh László polgármester, a református gyülekezet presbitere Antoine de Saint-Exupéry -t idézte: „Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelõsnek lenni. Érezni, hogy a kõvel, melyet lehelyezünk, a világot építjük tovább”. Beszédében elmondta, hogy hisszük, reméljük és tudjuk, hogyha szikla az alapkövünk, a Jóisten a zsinórmértékünk, akkor minden építkezés célba ér! Ennél erõsebb és biztosabb fundamentum nem létezhet, mely, mint egy alapkõ, a szemnek láthatatlan ugyan, de mégis ráépül a lét, és ez tartja önmagán a mindenség katedrálisát. Hisszük, hogy ezen alapkõre, a hagyományt követve újabb épületek és közösségek épülnek, folytatva az utat, amivel a világ és a közösségünk gyarapszik tovább.

A polgármester beszéde után, Veres Andrea az Országos Óvodafejlesztési Program Projektirodájának projektvezetõje elmondta, hogy Közel másfél éves munka áll mögöttünk, hiszen nemrég ezen a területen, egy régi lakóház állt. A lelkész úr és a gyülekezet áldozatos munkája van abban, hogy a mai napon itt állhatunk és az elsõ református óvoda alapkövét elhelyezhetjük. Reményeink szerint, egy éven belül ugyanitt, az óvoda átadóját ünnepelhetjük.

A köszöntõk után a jelenlévõk elhelyezték az idõkapszulát, majd három leendõ óvodás elhelyezte a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda alapkövét.

Az „L” alaprajzú, 1024 nm2-es, modern megjelenésû nyeregtetõs saroképületben három 25 fõs csoportszoba, tornaszoba és egyéb kiszolgáló helyiségek kapnak helyet. A korszerû épület fûtését hõszivattyús rendszer fogja biztosítani, az óvoda villamosenergia igényének egy részét is megújuló energiaforrás biztosítja, a tetõre szerelt napelemekkel.

Nem csupán a belsõ tér, hanem a külsõ környezet is a 21. század követelményeinek megfelelõen lesz kialakítva: a játszóudvar az ingatlan terepadottságait figyelembe véve akadálymentes használatra is alkalmas lesz, a játszó teraszok rézsûs kialakítással csatlakoznak a játszóudvarhoz, melyen különbözõ mozgáskoordinációt fejlesztõ játszó eszközök lesznek elhelyezve, a gyerekek eseménydús szabadtéri kikapcsolódása érdekében.
Az óvoda a város központi részén, egy leromlott állapotú lakóépület helyére épül, ezzel is megszépítve az „Iskolanegyed” -ként is ismert városrészt.

Az Országos óvoda program keretében márciusban induló beruházás várhatóan 2020 év végén fejezõdik be. A beruházás összköltsége eléri a bruttó 400 millió forintot. Az óvoda építését teljes mértében a Magyar Állam finanszírozza, a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. valamint a Magyarországi Református Egyház közremûködésével. A Nagykanizsai Református Egyházközség a gyülekezeti tagoktól és egyéb támogatóktól kapott adományokkal is hozzájárul az óvodai játszóeszközök biztosításához.

Forrás: refdunantul.hu